Procházet zdrojové kódy

[ENTITY][Actor] fix typo in findRelativeActors query

v3
Diogo Peralta Cordeiro před 1 měsícem
rodič
revize
05758c999f
Podepsáno: diogo <mail@diogo.site> ID GPG klíče: 18D2D35001FBFAB0
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 2 odebrání
  1. +2
    -2
      src/Entity/Actor.php

+ 2
- 2
src/Entity/Actor.php Zobrazit soubor

@@ -334,8 +334,8 @@ class Actor extends Entity
fn () => DB::dql(
<<<'EOF'
select a from actor a where
a.id in (select fa.subscibed from subscription fa join actor aa with fa.subscibed = aa.id where fa.subsciber = :actor_id and aa.nickname = :nickname) or
a.id in (select fb.subsciber from subscription fb join actor ab with fb.subsciber = ab.id where fb.subscibed = :actor_id and ab.nickname = :nickname) or
a.id in (select fa.subscribed from subscription fa join actor aa with fa.subscribed = aa.id where fa.subscriber = :actor_id and aa.nickname = :nickname) or
a.id in (select fb.subscriber from subscription fb join actor ab with fb.subscriber = ab.id where fb.subscribed = :actor_id and ab.nickname = :nickname) or
a.nickname = :nickname
EOF,
['nickname' => $nickname, 'actor_id' => $this->getId()],


Načítá se…
Zrušit
Uložit