Преглед на файлове

[DEPENDENCIES] Update composer dependencies

remotes/upstream/experimental
Hugo Sales преди 11 месеца
родител
ревизия
7aad58b440
Подписан от: diogo <mail@diogo.site> GPG ключ ID: 18D2D35001FBFAB0
променени са 2 файла, в които са добавени 177 реда и са изтрити 193 реда
  1. +1
    -1
      composer.json
  2. +176
    -192
      composer.lock

+ 1
- 1
composer.json Целия файл

@@ -66,7 +66,7 @@
},
"require-dev": {
"doctrine/doctrine-fixtures-bundle": "^3.4",
"friendsofphp/php-cs-fixer": "^2.16",
"friendsofphp/php-cs-fixer": "^3.2.1",
"jchook/phpunit-assert-throws": "^1.0",
"niels-de-blaauw/php-doc-check": "^0.2.2",
"phpstan/phpstan": "^0.12.98",


+ 176
- 192
composer.lock
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис