Преглед на файлове

[CSS] Profile text color doesn't blend in anymore.

remotes/upstream/experimental
Eliseu Amaro преди 9 месеца
родител
ревизия
f8c108bdf3
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. +3
    -1
      public/assets/css/base.css

+ 3
- 1
public/assets/css/base.css Целия файл

@@ -602,8 +602,10 @@ hr {
box-shadow: var(--shadow);
}

.profile > * {
.profile > text {
flex: 1;
filter: invert(1) !important;
mix-blend-mode: difference !important;
}

.profile-info {


Зареждане…
Отказ
Запис