Преглед на файлове

[CSS] Note action icons back to a sane size.

remotes/upstream/experimental
Eliseu Amaro преди 10 месеца
родител
ревизия
ff26831d1e
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      public/assets/css/base.css

+ 2
- 2
public/assets/css/base.css Целия файл

@@ -396,8 +396,8 @@ hr {

background-repeat: no-repeat !important;

width: var(--small-size) !important;
height: var(--small-size) !important;
width: 1em !important;
height: 1em !important;

margin-left: var(--unit-size);
text-indent: -9999em;


Зареждане…
Отказ
Запис