master
Diogo Peralta Cordeiro 2021-03-31 14:05:38 +01:00
rodič 09c0e22f6c
revize 8953efa9ed
4 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 0 odebrání

Zobrazit soubor

@ -5,6 +5,7 @@
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>GNU social &mdash; Some public communities</title>
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/purecss@2.0.5/build/pure-min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/purecss@2.0.5/build/grids-responsive-min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">

binární
favicon.ico Normal file

Binární soubor nebyl zobrazen.

Za

Šířka:  |  Výška:  |  Velikost: 1.1 KiB

Zobrazit soubor

@ -5,6 +5,7 @@
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>GNU social &mdash; a free software social networking platform</title>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/purecss@2.0.5/build/pure-min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/purecss@2.0.5/build/grids-responsive-min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">

Zobrazit soubor

@ -5,6 +5,7 @@
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>GNU social &mdash; Version 3</title>
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/purecss@2.0.5/build/pure-min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/purecss@2.0.5/build/grids-responsive-min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">