Official Landing Page https://www.gnusocial.rocks/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Diogo Peralta Cordeiro d01489ef16 v2 page by Eliseu 1 rok temu
..
_layouts v2 page by Eliseu 1 rok temu
_posts v2 page by Eliseu 1 rok temu
assets v2 page by Eliseu 1 rok temu
LICENSE v2 page by Eliseu 1 rok temu
README.md v2 page by Eliseu 1 rok temu
_config.yml v2 page by Eliseu 1 rok temu
index.html v2 page by Eliseu 1 rok temu
join.html v2 page by Eliseu 1 rok temu
news.html v2 page by Eliseu 1 rok temu

README.md

GNU social landing page

A simple landing page for GNU social

Made as a proof of competence for GSoC 2020

Features

  • News with categories written in markdown
  • Links to Documentation
  • Better organization of content
  • Modern design with pure CSS, no frameworks